Míle, jako jednotka pro měření vzdálenosti vznikla v antickém Římě (mille pasus). Dnes se stále používá v USA a historicky v Británii (a dalších anglofonních zemích). Anglická (pozemní) míle je 1,61 kilometru. Námořní míle je 1,85 kilometru.

Převod míle na kilometry – kalkulačka pro přepočet míle na km

Británie, dala světu mnoho důležitých věcí – například antibiotika, televizi, fotbal či tenis, pití čaje s mlékem nebo čokoládové tyčinky. Británie má ale na svědomí i odlišný měrný systém (imperiální jednotky), zahrnující palce, míle, yardy, pinty a další podivné jednotky.

Abychom ale Anglii tak úplně nekřivdili, míle jako jednotka délky (vzdálenosti), se v historii objevovala v mnoha různých zemích a kulturách. Úplně původně to byla římská míle (což bylo tisíc dvojkroků) nebo česká míle (což bylo 365 provazců po 52 loktech).

I v současnosti máme různé míle. Klasická anglická „pozemní“ míle, námořní míle nebo i Švédská/Finská míle a jiné.

Kolik kilometrů je jedna míle?

Pokud chceme převádět míle na kilometry, tak je nutné si nejprve ujasnit, o jakou míli se nám jedná.

Anglická míle – asi nejčastěji se bude jednat o klasickou míli, která se používá v Anglii nebo v USA (nebo i v dalších anglofonních zemích – Kanada, Austrálie, Nový Zéland)

  • 1 míle = 1,6094 kilometru
  • 1 míle = 1 609,4 metrů

Námořní míle – je asi druhá nejčastěji používaná míle, objevuje se především u lodní nebo letecké dopravy.

  • 1 námořní míle = 1,852 kilometru
  • 1 námořní míle = 1 852 metrů

Kromě toho, to ale může být i jiná míle – buď nějaká historická jednotka, nebo i něco jiného.

Kalkulačka pro přepočet míle na kilometry (nebo obráceně)

Pro převod kilometrů na míle, nebo míle na kilometry či metry, stačí zadat, jakou vzdálenost chcete přepočítat, a jaká je vstupní jednotka. Následně se vám zobrazí přepočet na různé další měrné jednotky.

Kalkulačka převod míle na kilometry, stopy a metry
Jednotka
Zadejte vzdálenost

Námořní míle
1 míle = 0,869 námořní míle
Kilometr
1 míle = 1,609 kilometrů
Metr
1 míle = 1 609,344 metrů
Stopa
1 míle = 5 280 stop
Výpočet

Kde se používají míle?

Velká Británie, už požívá imperiální jednotky (jako jsou míle či pinty) spíše jenom ze zvyku. Oficiálně je zde zavedena metrická soustava, tak jako ve všech ostatních zemích v Evropě.

V USA je to jiné, tam se oficiálně používají imperiální jednotky (resp. americké běžné jednotky, U. S. customary units). Používání metrické soustavy je sice dovoleno, ale běžně se objevuje spíše jenom ve vědecké praxi.

Kromě Ameriky a Anglie, je možné se s mílemi setkat i v dalších zemích. Především v těch, které dříve patřily do Britského impéria.

Míle se také často objevují například u běžeckých závodů. A samostatnou oblastí je letectví a plavba na moři. Letové hladiny jsou uváděny ve stopách, rychlost letadel se udává v mílích. V mílích se udává i rychlost větru.

Běhání a míle

Míle se často objevují i ve sportu, a to především v běžeckých disciplínách. Aktuálním držitelem světového rekordu v běhu na jednu míli je Hišám Al-Karúdž, který vzdálenost 1 609,4 metru uběhl za 3:43,13.

Kromě jedné míle, se ale můžete setkat i s čtvrtmílí, půlmílí nebo se závodem na 2 míle, 5 mil, 10 mil nebo i s jinými.

Tabulka: Vzdálenosti (míle) a přepočet na kilometry

Vzdálenost metry kilometry
1/4 míle (čtvrtmíle) 402,336 m 0,402 km
1/2 míle (půlmíle) 804,672 m 0,805 km
1 míle 1 609,344 m 1,609 km
2 míle 3 218,688 m 3,219 km
5 mil 8 046,720 m 8,047 km
10 mil 16 093,440 m 16,093 km

Rychlostní omezení mph (mile per hour)

Pokud byste se vydali do USA, a tam se přepravovali autem, tak se můžete setkat s uváděním rychlosti v mílích za hodinu. A s tím jsou spojena i rychlostní omezení v mílích za hodinu.

Rychlostí omezení, se mohou lišit podle jednotlivých států v USA nebo podle typu silnice. Nejčastější omezení je v intervalu od 60 mil/hod do 85 mil/hod.

Rychlost míle za hodinu Rychlost kilometry za hodinu
60 mph 97 km/hod
65 mph 105 km/hod
70 mph 113 km/hod
75 mph 121 km/hod
80 mph 129 km/hod
85 mph 137 km/hod

Další imperiální jednotky délky

Kromě mílí se v Anglii nebo v USA můžete setkat i s dalšími jednotkami vzdálenosti:

Jednotka Vzdálenost kilometry Převod
palec (coul, inch) 2,54 cm 1/12 stopy
stopa (foot) 30,48 cm 12 palců
yard 91,44 cm 0,91 m 3 stopy (36 palců)
furlong 201,168 m 0,2 km 1/8 míle (220 yardů, 660 stop)
mile 1 609,344 m 1,61 km 1760 yardů (5280 stop nebo 8 furlongů)
league (pěší hodina) 4 828,032 m 4,83 km 3 míle (5280 yardů, 15 840 stop, 24 furlongů)

Jak vzniklo slovo míle?

Pokud by vás zajímalo, kde se vzala míle, tak prapůvod tohoto slova, mají na svědomí v antickém Římě.

V antice se požívala tzv. „římská míle“ – přesněji mille pasus, což znamenalo tisíc kroků (i když v jejich podání to byly dvojkroky, dva otisky nohou).

Římská míle, se používala na území celé Římské říše. Jednalo se o 1478,7 metrů, což je méně než aktuální anglická míle, ale více než náš jeden kilometr.

Kolik byla Česká míle

Ve středověku se na území Českého království, také používala míle. Bylo to ale trochu něco jiného, než kolik je aktuální anglická nebo námořní míle.

Česká míle, měřila přibližně 7 530 metrů (7,53 km). Jednalo se 4 200 staročeských sáhů, což bylo současně 12 600 pražských loktů. Nebo také 37 800 pídí, 50 400 čtvrtí či 94 500 dlaní.

Podle jiného výkladu to ale bylo 11 224,77 metrů nebo 11 249,5 metrů (11,22 nebo 11,25 km), což mělo odpovídat 365 provazcům po 52 loktech, tedy celkem 18 980 loktů.

Ohodnoťte článek:
[Celkem: 417 Průměr: 4.5]

Mohlo by vás také zajímat:

Diskuze o hubnutí - rady a zkušenosti:

Zapojte se do diskuse:

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar